Instrument portabil pentru monitorizarea aerului GHM Delta Ohm HD 21AB - HD 21AB17

HD21AB-mic

Un instrument portabil pentru monitorizare calitate aer în încăperi (IAQ - „Indoor air quality). Măsoară simultan: dioxidul de carbon CO2, monoxidul de carbon CO, presiunea atmosferica
HD21AB17 măsoară și temperatura, umiditatea relativă și afișează valorile calculate pentru: punctul de rouă, temperatura bulbului umed, umiditatea absolută, raportul amestecului și entalpia.